Póster de presentació Póster de presentació

Barberías con Encanto
Póster de presentació

Cartelleria creada per a la presentació de la web barberiasconencanto.com al cosmo bellesa 2012.