Cambra Comerç Memòria 2009 Cambra Comerç Memòria 2009 Cambra Comerç Memòria 2009

Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra Comerç Memòria 2009

Memòria d'Activitats i Memòria Econòmica de la Cambra de Comerç de Sabadell del 2009.
Disseny del packaging i de les 2 memòries. La Memòria d'Activitat es va dissenyar per ser impressa i adjuntada al pack, i la Memòria Econòmica es va dissenyar per distribuir-la de forma digital gravada amb un CD també inclós en tot el pack.