Campanya TracaMan Campanya TracaMan

Cialfir
Campanya TracaMan

Disseny de personatge per campanya.
Disseny i creació de vestuari.
Disseny de Logotip TracaMan.