memòria 08 memòria 08 memòria 08 memòria 08 memòria 08

col·legi de disseny gràfic
memòria 08

Memòria d'activitats 2008 del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.