identitat identitat identitat identitat identitat

cremyco
identitat

Disseny d'identitat i aplicació a la gràfica.
Packaging.
Disseny d'estand per INTERSICOP.