packaging packaging

monsoy
packaging

Monsoy. Empresa productora de liquats vegetals.
Disseny de sistema gràfic per a línia de liquats.