branding branding

noavorreixiselsteusamics
branding

Noavorreixiselsteusamics. Empresa de reportatges de foto/vídeo de caire alternatiu.
Disseny de sistema bàsic d'identitat. Aplicació en diversos suports.
Disseny Gràfic.