il·lustracions il·lustracions il·lustracions il·lustracions

wassabi design
il·lustracions

Sèrie d'il·lustracions generades per mitjans digitals i produïdes en format cartell i en tela sobre bastidor.