il·lustracions v.2 il·lustracions v.2 il·lustracions v.2 il·lustracions v.2

wassabi design
il·lustracions v.2

Sèrie d'il·lustracions generades per mitjans digitals i produïdes en format Cartell i en tela sobre bastidor.